Italiensk kvinne med fast løypeost, kjærlighet og lett vegetasjon